Over MK.

Achtergrond

In 1997 werkte MK als secretaris nauw samen met een interimvoorzitter van een College van Bestuur. Hij werkte aan een tijdelijke opdracht voor een Regionaal Opleidingen Centrum. MK was onder de indruk van de effectiviteit van het handelen van deze "interimmer", van de snelheid waarmee hij de organisatie kon verlossen van een aantal knellende problemen en van de zorgvuldige en respectvolle aanpak die hij hanteerde in zijn werkzaamheden.
Hierdoor geïnspireerd besloot MK zich te gaan oriënteren op het vak "interimmanagement" . Die oriëntatie leidde al snel tot de keuze de overstap te maken en toen zich een eerste serieuze opdracht aandiende was de stap snel gezet: in februari '98 sloot MK zijn laatste vaste dienstverband af om aan zijn eerste tijdelijke opdracht in en voor de gemeente Zwolle te beginnen.
Na zo’n twaalf jaar op deze manier te hebben gewerkt, ontstond de behoefte om weer wat langer aan een organisatie verbonden te zijn. Met name de wens om de eigen effectiviteit op langere termijn te bepalen maar ook de wens om te onderzoeken hoe de eigen leiderschapsstijl van invloed is op een organisatiecultuur waren in 2009/2010 doorslaggevend om voor langere tijd een bestuurdersrol te gaan vervullen. Of en hoe MK daarin slaagde kunt u elders op de website (bv. onder de knop “In de publiciteit”) zelf beoordelen. Maar het bloed bleek te kruipen waar het niet kon gaan en eind 2016 besloot MK na bijna 8 jaar zijn loopbaan toch weer als freelancer voort te zetten.

Netwerk

MK hecht aan zelfstandigheid. Dat betekent niet dat hij als solist opereert. Hij maakt deel uit van een groot en solide netwerk. Is geassocieerd met Beteor, onderhoudt nauwe banden met o.a. de VO-Raad, met VOS/ABB en De Roo, werkt samen met collega's die thuis zijn in onderwijsontwikkeling, onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg. Hij heeft uitgebreide contacten en ‒waar nodig en mogelijk‒ samenwerkingsrelaties met “eenpitters”. Het hele palet aan deskundigheden dat voor een opdracht nodig kan zijn, is daarmee binnen handbereik.

Profiel

Met een onderbreking tussen 2009/2010 en 2016 (zie daarvoor ook onder “Achtergrond”) is MK Interim & Advies BV de naam waaronder en waarmee Marcel van der Knaap sinds 1998 werkt als interim manager en consultant. Met het accent op onderwijs en not-for-profit.
Marcel heeft zijn sporen verdiend in 'onderwijsland'. Zijn toegevoegde waarde zit in het op orde brengen van ‒wat je zou kunnen noemen‒ de 'harde kant' van een onderwijsinstelling. Groot of klein, voortgezet of primair onderwijs, beroeps- of volwasseneneducatie, midden- of hoger management maakt daarbij geen verschil. Hij is van vrijwel alle markten thuis en hij is in staat om vanuit verschillende functies of posities opdrachten tot een goed einde te brengen. Of het nu gaat om een eindverantwoordelijke positie als lid van een College van Bestuur of als Algemeen Directeur of om een positie als afdelingsleider of project- of procesbegeleider.

Curriculum Vitae

Ervaring en persoonlijke eigenschappen, de specifieke kenmerken van een opdracht en ‒in meer of mindere mate‒ de opleiding en opgedane kennis geven een eerste indruk over de mogelijke geschiktheid van MK van een advies- of interimopdracht.
Daarom kunt u hier het CV downloaden.
Maar uiteindelijk gaat het ook om de persoonlijke klik en daarvoor is wel iets meer nodig. Vandaar dat een kennismakingsgesprek ook zo nuttig en doorslaggevend kan zijn. Niet alleen voor u als mogelijke opdrachtgever, ook voor MK is zo'n gesprek bepalend voor het al dan niet aanvaarden van een opdracht. .

In de publiciteit.

Met enige regelmaat is MK de afgelopen jaren in de publiciteit gekomen.

Erasmusspeld

Marcel ontvangt de Erasmusspeld van de Rotterdamse wethouder De Jonge.

LMC

Marcel over zijn vertrek bij het LMC.